Anmälan till Halmstad Swimrun Sött & Salt 2019

Tävlingsinfo:

Loppet är fulltecknat!

Tack för ert intresse. Vi välkomnar er tillbaks nästa år.

Ha en fin swimrunsommar! 

Arrangör/Tävlingsledning:

Fredrik Kaestner 070-2917291
Linda Jonsson 070-6461981
Mail: swimrun@halmstadtri.com
Facebook: Halmstad Swimrun sött & salt
Instagram #halmstadswimrun

Tävlande ger sitt medgivande till att bilder tagna av tävlingsorganisationen eller av press får användas i tävlingens marknadsföring eller i press/media. Enligt RF:s rekommendationer kommer endast namn och lagnamn att publiceras på start- och resultatlista. Person som ej vill publiceras i dessa listor eller förekomma på bild ska anmäla detta till tävlingsledningen. Personuppgifter kan komma att behållas i föreningens register i syfte att marknadsföra kommande års tävling.

I sammarbete med: