Anmälan till Sött & Salt 2024 sker hos RaceID

Tävlingsdagen är lördagen
den 7 September

Tävlingsinfo:

Arrangör/Tävlingsledning:


Mail: info@htm.nu
Facebook: Halmstad Swimrun sött & salt
Instagram #halmstadswimrun

Tävlande ger sitt medgivande till att bilder tagna av tävlingsorganisationen eller av press får användas i tävlingens marknadsföring eller i press/media. Enligt RF:s rekommendationer kommer endast namn och lagnamn att publiceras på start- och resultatlista. Person som ej vill publiceras i dessa listor eller förekomma på bild ska anmäla detta till tävlingsledningen. Personuppgifter kan komma att behållas i föreningens register i syfte att marknadsföra kommande års tävling.

Välkomna till staden med tre hjärtan och lycka till!

I samarbete med:

I sammarbete med: